REALIZATOR PROJEKTU

Bank Żywności

Bank Żywności w Olsztynie jest organizacją, która od wielu lat wspiera potrzebujących na różnych płaszczyznach, prowadząc działania pomocowe, aktywizacyjne i edukacyjno-szkoleniowe.
Rezultatem zaangażowania Banku w sferze edukacyjnej jest naturalna chęć wykreowania miejsca szczególnego, stwarzającego możliwości rozwoju nie tylko osobom potrzebującym, czy podmiotom działającym w obszarze pomocy społecznej, ale także przedsiębiorstwom oraz kreatywnym i zaangażowanym osobom nastawionym na rozwój. Cel ten został zrealizowany poprzez utworzenie Kuźni Społecznej – zrewitalizowanego XIX-wiecznego obiektu, łączącego w sobie ducha tradycji i nowoczesności.

Organizacja wspólnej przestrzeni współpracy, w której będą wykuwać się nowe idee i przedsięwzięcia, ma także aktywować i pobudzać rozwój społeczeństwa Warmii i Mazur poprzez dostarczanie wysokiej jakości usług i doradztwa.

Bank, realizując projekt, chce również udzielić wsparcia jego beneficjentom, korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia, którego efektem jest realizacja kilkudziesięciu projektów oraz nawiązanie współpracy z szeregiem partnerów biznesowych, reprezentujących różne sektory gospodarki.