Szkolenie on-line  „Sprzedaż wysyłkowa w tym eksport i dropshipping – skutki podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT”

Ośrodki Enterprise Europe Network działające przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie zapraszają przedsiębiorców z województwa warmińsko – mazurskiego na bezpłatne szkolenie on-line

„Sprzedaż wysyłkowa w tym eksport i dropshipping – skutki podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT”,
które odbędzie się 16 września 2021 r.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak w sposób łatwy i przejrzysty zarządzać sprzedażą wysyłkową oraz jak wykorzystać w sprzedaży model dropshippingu. Ekspertem na spotkaniu będzie Pan Marcin Borkowski – Senior Associate w Spółce Doradztwa Podatkowego, prawnik, doradca podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie formularza zgłoszeniowego oraz odesłanie na adres een@wmarr.olsztyn.pl do dnia 15.09.2021 r.

Szkolenie odbędzie się na platformie MS TEAMS. Link do spotkania prześlemy 1 dzień przed szkoleniem.

W załączeniu przesyłamy program szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!