Wielka Brytania: Rozwarstwienie płacowe w technologii nasila się

Wielka Brytania: Rozwarstwienie płacowe w technologii nasila się

Równość płac w cieniu brytyjskich startupów technologicznych

Choć brytyjski sektor technologiczny rozwija się dynamicznie, kwestia równości płacowej pozostaje problemem nierozwiązanym. Najnowsze dane rządowe wskazują, że w 15 z 20 najlepiej finansowanych firm technologicznych w Wielkiej Brytanii różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są większe niż średnia krajowa. Co więcej, w połowie tych firm sytuacja ta pogorszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim. Dlaczego w sektorze, który powinien być na czele innowacji i postępu, kwestia równości płac pozostaje nierozwiązana?

Głębsze spojrzenie na problem

Statystyki płacowe

  • Średnia krajowa: W Wielkiej Brytanii firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników muszą ujawniać dane dotyczące płac. Kobietom płaci się średnio 9,1 pensa mniej za każdego funta zarobionego przez mężczyzn.
  • Sektor technologiczny: W technologii sytuacja jest gorsza – wiele firm, takich jak Revolut czy Starling, odnotowuje różnice przekraczające średnią krajową.

Przypadki szczególne

  • ManyPets: Ta firma z branży ubezpieczeń dla zwierząt odnotowała największą dysproporcję – aż pięciokrotnie większą niż średnia krajowa.
  • Allica Bank: Druga najgorsza firma pod względem różnicy w wynagrodzeniach, mimo szybkiego wzrostu i uznania w branży.

Wyjątki

  • Octopus Energy: Jedyna firma, gdzie różnica płac jest na korzyść kobiet.

Przyczyny dysproporcji

Brak kobiet na wysokich stanowiskach

Różnica w wynagrodzeniach często wynika nie z bezpośredniej dyskryminacji płacowej, a z niedostatecznej reprezentacji kobiet na najwyższych stanowiskach w firmach. Dane z kwietnia 2023 roku pokazują, że mniej niż połowa najlepiej finansowanych firm technologicznych w Wielkiej Brytanii miała więcej niż 25% kobiet w najwyższym kwartylu płac.

Brak postępów w różnorodności płciowej w sektorze VC

  • Partnerzy generalni: Tylko 16% najwyższych stanowisk w europejskim venture capital zajmują kobiety.
  • Finansowanie startupów założonych przez kobiety: W 2023 roku stanowiły one tylko 7% ogólnej puli finansowania – wzrost o zaledwie 2% przez ostatnie pięć lat.

Case study: Jak firmy starają się zniwelować różnice

Poprawa w Capital on Tap

  • Capital on Tap: Ta firma kart kredytowych dla MSP odnotowała największą poprawę – wynagrodzenia kobiet wzrosły z 58p do 79p za każdego funta zarobionego przez mężczyzn.

Dążenie do równości w brytyjskim techu

Mimo wyzwań, niektóre firmy technologiczne w Wielkiej Brytanii czynią postępy w kierunku zmniejszenia różnic płacowych. Jednakże, sektor jako całość musi zintensyfikować wysiłki, aby zapewnić równość płac i zwiększyć reprezentację kobiet na wysokich stanowiskach. Przemysł technologiczny, będący awangardą innowacji, powinien również stanowić przykład w promowaniu równości płciowej. W przeciwnym razie ryzykuje utratę zaufania i wsparcia zarówno konsumentów, jak i potencjalnych inwestorów.